تبلیغات
lovely-shinee-fanfiction - روانشناسی-بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم

امروز:

روانشناسی-بررسی میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم

پایان-نامـه -روانشناسی-نقد میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان:امروز میخوام انتها نامـه ایی که مورد نقد قرار گرفته در بیشتر وب سایت به فروش میرسد رو به صورت رایگان جهت شما دوست ها قرار بدم چکیده ایی از این انتها نامـه :آدم ها همیشه نیازهایی خواهند داشت که باعث اصلی حرکت، تلاش در رفتارهای انهاست .در واقع اگر نیازهای یک فرد به خوب ی راحتی شناخته شود و و نیازهای او تا میزانی فراهم شود ،از سویی سبب پیشگیری از موارد ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود از طرف دیگر سبب بیشتر شدن وشکوفائی استعدادهای داخلی می شود.
پایان نامه

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)نیازهای فیزیولوژیک ب)نیازهای روحی (میرزا بیگی ،۱۳۷۳).
بشر قدیم از نیازهای فیزیولوژیک شبیه آب ،غذا ،هوا و غیره به نیازهای عالی تر بالاتری نیاز داردبنابه تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است آدم وقتی حس نیاز می نماید ،یک حالت احساس ناخوشایندی در او به وجود می آید و ی نیاز برطرف شد این حالت برای او یک حالت خوشایند است(سیف ۱۳۶۸).
یکی از نیازهای روحی آدم نیاز به حس خود ارزشمند ی یا عزت نفس است. مشاهدات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس خیلی برخوردار است خیلی تاثیر گذار تر می آموزد،ارتباطات سود بخش تری برقرار می نماید ،بهتر میتواند از فرصتها استفاده نماید و خودکفا باشد،نظر روشنتری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد(علیپور۱۳۷۳).
ارزش عزت نفس جهت افرادی که با کودکان ونوجوانان سروکاردارند امری روشن است،روان شناسان و جامعه شناسان ،عزت نفس مثبت رابه عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی تلقی می کنند که این نظر ریشه ای تاریخی و عمیق دارد یافته های تجربی جدید رابطه بین عزت نفس مثبت رابا عملکرد تاثیر گذار ومطلوب اثبات کرده اند.مساله عزت نفس مقوله ارزشمند ی از مهم ترین عوامل در افزایش مطلوب فرد کودکان ونوجوانان است. برخورداری از عزم وعزت نفس قوی ،قدرتمند تصمیم گیری وابتکار،خلاقیت ونوآوری ،سلامت فکر و بهداشت روحی رابطه مستقیمی با میزان وچگونگی عزت نفس و احساس ارزشمند ی شخص دارد. امروزه ویرایش وبهبود زیاد ی از اختلالات شخصیت ی ورفتاری کودکان ونوجوانان مثل کمرویی،لجگیم ،پرخاشگری وتنبلی و کندرویی به عنوان اولین یا مهمترین گام برای بررسی وپرورش احساس عزت نفس،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. جهت اینکه کودکان بتوانند از حداکثر ظر فیت ذهنی وتوانمندی های بالقوه خود بهرمند شوند،می بایست از نگرشی مثبت به خود و محیط اطراف وانگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به بررسی ها انجام گرفته شده جامعه ای که افراد آن از حس خود ارزشمند ی برخوردار باشند در مقابل انواع مشکلات وموارد زندگی ،فشارهای روحی ، مقاوم وپایدار خواهند بود برخورداری از احساس ارزشمند ی و عزت نفس به مثابه سرمایه وارزش حیاتی است واز عبارت عوامل عمده در شکوفایی استعدادها وخلاقیت است. واقعیتهای وجود دراد که اجتناب ازآنها میسر نیست .یکی از این واقعیتها ارزش عزت نفس است عزت نفس یکی از نیازهای اصلی آدم است که برای سازگار شدن آدم ضرورت دارد ودر رسانیدن او به خوب یت نقش ایفا می نماید . هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن از موقعیت ورشد و تعالی كم شدن پیدا می نماید .عزت نفس متتاثیر از عوامل درونی و بیرونی است منظور از عوامل داخلی عواملی است که از درون نشات می یگرد یا خود شخص آن را ایجاد می نماید نقطه نظرها ،باورها،اعمال یا رفتار.عوامل بیرونی همان عواملی بیرونی همان عوامل محیطی می باشند ، پیامهایی که کلامی وغیر کلامی انتقال پیدا می کنند و تجربه هایی که بانی وباعث آن پدر،مادر،آموزگاران ،اشویِژگزینشه مهم در زندگی ،سازمان دهندگان فرهنگ هستند .
عزت نفس چیزی به مراتب بیش از حس ارزشمند ی است .عزت نفس اعتماد به توانایی را اندیشیدن است ،اعتماد به توانایی
بیان مساله
مساله عزت نفس مقوله ارزشمند ی از مهم ترین عوامل افزایش مطلوب فرد است .از برجسته ترین خصوصیات ی صاحبان اندیشه واگر او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس واحساس ارزشمند ی زیاد بالاست .عزت نفس همیشه یک نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه انتها قرن حاضر از ارزش جهت ای برخوردار شده است .نقد درباره شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است.تمام افرادی که در هر درجه مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند و توجه به این نکته جهت درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نباید با مفهوم خود پنداره غلط شود .خود پنداره جمله است از مجموعه ویژگیهایی که فرد برای توصیف خویشتن بکار می برد. فرد احتمال دارد خودش را یک فوتبالیست بهتر ،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها محتوای پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس جمله از ارزشی است که اطلاعات درون خود پنداره برای فرد دارد واز اعتقادات شخص درمورد تمام صفات وویژگیهایی که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی از نظر آسیب شانسی یک حالت داخلی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وحاوی طیف وسیع ی است که در سر این طیف هم اکنون ت طبیعی ودر سوی دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. برای بیماری افسردگی تب مثال بهتر ی است: به دنبال در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس سبب تظاهراتی از تنش می گیردد که خود را به شکل تب ظهور میدهد اما تب به نوبه خود مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفو نت را مبارزه می کنند. پس بیماری حاصل از تب ،هم درد و هم واکنش در مساوی آن است .افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار و نشانه های آشکار بیماری افسردگی ،همان گونه که توصیف شد می توانند نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روانی فردباشند که در مساوی آن فشار سازگاری بوجود می آورند.بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان رویداد مطلوب در زندگی میتوانند در درجه افسردگی فرد نقش داشته باشد. با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر به طور کلی به دنبال پاسخی برای سئوالهای زیر است:
۱- آیا در جامعه ما نداشتن شغل یا از دست دادن آن تاثیری در عزت نفس افراد دارد؟
۲- بیکاری به عنوان یک علت نقشی در درجه افسردگی دارد؟
۳- دانشجویان شاغل از نظر سطح عزت نفس در سطح بالاتری از دانشجویان بیکار قرار دارند؟
۴-آیا افراد شاغل از نظر میزان افسردگی در سطح پایین تری از افراد بیکار قرار دارند؟

فهرست
مقدمه
بیان مساله
هدف مطالعه
هدف مطالعه
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
نتیجه گیری فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
توصیه هایی جهت پِژوهش های آینده
بیان مساله
پیشنهاد ات ومحدودیتهای تحقیق وضمائیم
محدودیت ها وتوصیه ات


نوشته شده در : سه شنبه 4 خرداد 1395  توسط : میهن بلاگ 45.    نظرات() .

микрозаймы на карту онлайн круглосуточно без отказов
شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:45 ق.ظ
деньги онлайн срочно на карту
взять кредит онлайн срочно
микрозаймы онлайн на карту без отказа
кредит онлайн на карту с плохой ки
кредит без отказов на карту
займи онлайн на карту
взять кредит онлайн на карточку
Bungling Ben
پنجشنبه 16 فروردین 1397 05:21 ق.ظ
So those are my top 5 social networking supply for my blog traffic.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:10 ب.ظ
Have been taking little over a month.
joma jewellery st christopher
چهارشنبه 15 فروردین 1397 10:14 ب.ظ
There are some very talented artists finding
their forte in designing jewelry with their own particular signature.
Robert's Blow Boy
چهارشنبه 15 فروردین 1397 09:06 ب.ظ
Hearing others mention playing video gaming had been a good example.
miracle garcinia cambogia reviews yahoo
چهارشنبه 15 فروردین 1397 04:46 ب.ظ
Have been taking little over a month.
what is joma jewellery made from
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:26 ق.ظ
This art kind was often handed down through the
family. Youngsters of bead makers usually realized methods to
work beads from a younger age.
ExpertOption
دوشنبه 27 آذر 1396 11:41 ب.ظ
wonderful publish, very informative. I'm
wondering why the other experts of this sector do not understand this.
You should proceed your writing. I'm sure, you have a huge readers' base already!
gift ideas for kindergarten teacher end of year'
پنجشنبه 18 آبان 1396 06:08 ق.ظ
Educating children handwriting is essential.
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 1 مهر 1396 05:01 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is just placing the other person's webpage
link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 03:32 ق.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to check out
your blog on my iphone during lunch break. I
love the info you present here and can't wait
to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!
Where is the Achilles heel?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 02:03 ب.ظ
No matter if some one searches for his vital thing, thus he/she desires to be available that in detail,
thus that thing is maintained over here.
What is the Ilizarov method?
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:29 ب.ظ
Greetings! Very useful advice within this article!
It is the little changes that will make the greatest
changes. Many thanks for sharing!
How long do you grow during puberty?
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:00 ق.ظ
Keep on working, great job!
What causes the heels of your feet to burn?
یکشنبه 25 تیر 1396 09:02 ب.ظ
Hi there colleagues, how is all, and what you desire to say about this piece of
writing, in my view its in fact awesome for me.
Zac
دوشنبه 1 خرداد 1396 02:03 ب.ظ
Yes! Finally something about attorney acirceur.
endurablechair625.snack.ws
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:52 ق.ظ
Glad to be one of many visitants on this amazing web site :D.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:00 ب.ظ
I am not sure where you are getting your information, but
great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for fantastic info I was looking
for this info for my mission.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:08 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like me, simply
visit this web page daily because it provides quality contents, thanks
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 05:21 ق.ظ
I need to to thank you for this good read!!
I absolutely loved every little bit of it. I have you book-marked to check out new stuff you post…
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 05:33 ق.ظ
Nice answers in return of this question with real arguments and explaining everything regarding that.
آی مارکت
جمعه 18 تیر 1395 01:29 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


آرش
یکشنبه 9 خرداد 1395 10:51 ب.ظ
سلام

وبلاگ خیلی زیبایی داری!

به منم سر بزن!

منتظرم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر